Výkup bytu – způsob řešení exekuce

Nečekané výdaje či závažné životní situace mohou vést k neschopnosti splácet dlužné částky. Mezi nimi jsou obvykle nejvyššími položkami hypotéka či půjčky na dražší předměty či vybavení.
Pokud jste vlastníkem nemovitosti nebo právě hypotéka uzavřená na nákup této nemovitosti je důvodem tíživé finanční situace a hrozící exekuce, existuje velmi účinný způsob, jak se z problému dostat prostřednictvím společností nabízejících okamžitý výkup nemovitosti.

Obrázek9

Jak probíhá exekuce a co pro majitele nemovitosti znamená

Příkaz k exekuci může vydat několik institucí v návaznosti na žádost věřitele, u nějž má dlužník dluh, který není schopen splácet. V případě, že je příkaz k exekuci vydán, přechází nemovitost pod správu exekutora, jehož obvyklým nástrojem pro rychlé zpeněžení majetku dlužníka je dražba.
Pokud se nemovitost v dražbě vydraží, dosáhne výnos z jejího prodeje zpravidla jen zlomku tržní ceny. Z výnosu dražby jsou ihned zaplaceny dluhy věřitelů a následně také odměna exekutora, což výrazně sníží finanční kompenzaci za hodnotu, kterou již dlužník za nemovitost zaplatil.

Obrázek10

Jak se stanoví cena nemovitosti pro účely dražby

Cena nemovitosti stanovená pro účely dražby vychází ze znaleckého posudku (či odhadu). Ten pracuje s cenou výpočtovou (stanovenou podle vyhlášky), nikoliv s cenou časovou (obvyklou – do níž jsou promítnuty regionální a tržní faktory).
Hodnota nemovitosti tak je již v základu stanovena na nižší úrovni, než za jakou by se prodala v případě běžné nabídky. Vyvolávací cena je navíc ještě snížena a není výjimkou, že konečná cena, za níž je nemovitost prodána, se nakonec vyšplhá na dvě třetiny ceny výpočtové. Takto nízký výnos často pokryje pouze náklady splacení dluhu a exekuce.

Jak se vyhnout dražbě bytu v exekuci

Hrozí-li vám exekuce, je nejspíše na místě zvážit, zda by pro vás nebylo výhodnější byt prodat a sehnat si levnější bydlení v nájmu. Do začátku můžete získat peníze z prodeje bytu, které pokryjí nesplacený dluh na hypotéce a vrátí vám část již zaplacených.

Jelikož se při hrozící exekuci obvykle dostáváte do časové tísně, jeví se jako nejvhodnější řešení v takovém případě výkup bytu. Díky této službě nabízené realitními společnostmi můžete získat peníze za nemovitost prakticky ihned (lhůta se pohybuje od 1 dne přibližně do týdne).

Výhodou této služby je především prodejní cena, která je sice rovněž nižší než v případě regulérního prodeje, ale může dosáhnout až 80 % tržní ceny, tzn. skutečné hodnoty bytu na daném trhu a v daném čase. Odkup bytu tak představuje velmi výhodné řešení, které odbourává rizika spojená s hledáním zájemce o nemovitost a celého prodejního procesu, peníze za byt můžete mít relativně ihned a vyhnout se tak vysokým ztrátám, které by pro vás znamenalo exekuční řízení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup