Vydejte se spolu s námi až k africkým břehům – k Gibraltarskému průlivu

Jaký je rozdíl mez průlivem a průplavem

Pamatujete se na výuku zeměpisu na základní škole? Jednou z prvních vědomostí, které jsme si osvojovali, bylo povědomí o rozdílu mezi průplavem a průlivem. Dvě velmi podobná slovíčka a každé znamená něco zcela odlišného. Průliv je čistě přírodní výtvor, a jedná se o velmi úzký prostor v mořích či oceánech, který je sevřený z obou břehů, a může zaujímat šíři jen několika metrů až kilometrů.

pohled na Gibraltar

Gibraltarský průliv je tedy přírodní záležitost, a pro zajímavost – jeho šíře se pohybuje mezi patnácti a pětačtyřiceti kilometry.

Průplav je také velmi úzký prostor v mořích či oceánech, ale vybudovaný uměle – člověkem. A jedním z nejznámějších průplavů, který je shodou okolností vzdálený jen pár stovek od Gibraltarského průlivu, je Suezský průplav. A možná, že vám není známo, že jak Gibraltarem, tak i Suezem proplouvala námořní zaoceánská plavidla, která měla naše země již za socialismu. Ačkoli nemáme přímý přístup k moři, v polovině osmdesátých let mělo Československo čtrnáct zaoceánských plavidel s názvy, jako Kriváň, Lipno, Orlík, Mír, Blaník nebo Praha.

maják na Gibraltaru

Gibraltar rozděluje kontinenty

Gibraltar byl zejména v minulosti považován za strategický geografický bod. Kdo jej ovládal a obýval, měl perfektní přehled o plavbách lodí úzkým průlivem mezi Atlantikem a Středozemním mořem. V současné době, kdy jsou k dispozici moderní technologie navigací, satelitů, mobilních sítí a podobných systémů, není třeba fyzicky monitorovat pohyb na moři například z majáku, a už vůbec není nutné být fyzicky přítomen právě zde, na Gibraltaru.

Co se však příliš nemění ani dnes, ve srovnání s dobou před půl stoletím, je turistický ruch. Ačkoli se jedná o velmi malou plochu území, je stále hojně navštěvována turisty z mnoha zemí. Je zde dokonce k dispozici letiště s velmi svéráznou vzletovou drahou a z Gibraltaru to není daleko (pouze zhruba 1100 km) k další zajímavé turistické destinaci – na Kanárské ostrovy.