Zaměstnanecká versus modrá karta

Potřebujete si zajistit dlouhodobý pobyt na území České republiky? Přemýšleli jste už někdy o tom, jaký je rozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou? Co bude pro vás nejvýhodnější?
Odpovědi na tyto otázky bývají často složité a proces jejich získání může být často velice zdlouhavý. Níže se vám pokusíme předat základní informace o zaměstnanecké a modré kartě. 

Obrázek9
 

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druh povolení, které umožňuje zaměstnanci setrvat a pracovat na území České republiky po dobu delší 3 měsíců.
V České republice existují dva druhy zaměstnaneckých karet:

  1. první typ opravňuje držitele k pobytu na našem území a k zaměstnání. Tento druh karty se označuje jako duální zaměstnanecká karta.
  2. druhý typ opravňuje pouze k pobytu v ČR

Zaměstnanecká karta má platnost 2 roky dle uzavření pracovní smlouvy a dále ji lze prodloužit maximálně o dva roky. Požadavky kladené na kvalifikaci v případě zaměstnanecké karty nejsou omezeny.
Je ovšem vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce činila měsíční odměna cizince vyšší sazbu než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba držitele musí být minimálně 15 hodin.

Žádost o zaměstnaneckou kartu

Žádost o zaměstnaneckou kartu lze podat buď osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Žadatel musí počítat se správním poplatkem 5.000, – Kč za přijetí žádosti a lhůta pro rozhodnutí žádosti je přibližně 60 dnů. Ve zvlášť složitých případech se může jednat i o lhůtu 90 dnů.

Modrá karta

Modrá karta specifický typ víza určený pro cizince, které není rozhodně získat. Požádat si o ní totiž mohou jen ti, kteří splňují požadavky vysoké kvalifikace a mají praxi ve vykonávaném oboru. Karta se vydává cizincům ze třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat za účelem zaměstnání po dobu delší než tři měsíce.

Obrázek10
 

Žádost o modrou kartu

modrou kartu může cizinec žádat analogicky jako o kartu zaměstnaneckou, a to na zastupitelském úřadu České republiky ve státě, jehož je cizinec občanem nebo přímo na Ministerstvu vnitra v České republice. Druhá varianta je ovšem přípustná jen pro některé státy.
Při žádosti je požadováno je minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky. Modrou kartu si mohou nárokovat pouze ti žadatelé, jejich sjednaná hrubá měsíční mzda bude odpovídat jeden a půl násobku průměrné měsíční mzdy v České republice.
Po přečtení článku zřejmé, že proces získání zaměstnanecké či modré karty je značně komplikovaný. Je při něm nutné doložit celou řadu dokumentů, splnit různé formální náležitosti a znát veškerá svá práva. Po žadatele může být tedy rozhodně příjemnější možnost svěřit se pracovní agentuře např. IRS Czech, která se zprostředkováním těchto karet a dalších typů víz zabývá.

4/5 - (4 votes)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup